תנאי שימוש ומדיניות פרסום

כתב ויתור אחריות:

אתר ספרים מומלצים ועוד אינו אחראי או נושא בכל אחריות משפטית או אחריות כלשהי על איכות, דיוק, שלמות אמינות, חוקיות או השימושיות של המוצר וכל מידע, או שירות המיוצגים באתר זה. המידע המסופק על אתר ספרים מומלצים ועוד  הינו למטרות חינוכיות או מטרות בידור בלבד. השימוש במידע הנו באחריות קוראי האתר בלבד על כל ההשלכות האפשריות.

מובהר בזאת כי מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו\או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו\או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. במידה והנך משתמש במידע מהאתר אתה מסכים לשפות את אתר ספרים מומלצים ועוד מפני כל חבות, פגיעה,נזקים עלויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עו”ד) הנובעים משימוש כזה.

כתב ויתור המלצה שאינה משתמעת

הדעות וההשקפות של כותבי המלצות הספרים באתר ספרים מומלצים ועוד שייכות להם ואינם בהכרח משקפות את הדעות של אתר ספרים מומלצים ועוד.

תנאי שימוש נוספים:

אתר ספרים מומלצים ועוד שומרת את הזכות להסיר כל המלצה בכל עת ולא קיימת כל ערבות לפרסום המלצה על ספר.

במידה והנך חושד שמידע שפורסם אינו מקורי ושייך לך, הודע לנו ואנו נדאג להסיר את ההמלצה מהמערכת שלנו.

המידע המפורסם באתר ספרים מומלצים ועוד אינו מיועד להוות תחליף ליעוץ רפואי,משפטי או כל יעוץ אחר.

מקום שיפוט מוסכם:

המשתמש מצהיר בזאת כי כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתר תתברר בבתי המשפט של העיר פתח תקווה.