Category Archives: תיכון לילה

תיכון לילה 2

את ספר זה כתבה: סי ג'יי דוהרטי. ספר זה הוא ספר המשך לתיכון לילה. כדי לקרוא את ספר זה צריך לקרוא קודם כל את הספר הראשון. אלי חזרה לבית הספר לאחר שבלונדון ראתה שני אנשים מחכים ליד ביתה, אלי הבינה … Continue reading

Posted in תיכון לילה | Leave a comment

תיכון לילה

את ספר זה כתבה: סי ג'יי דוהרטי. כריסטופר אחיה היחיד של אלי ,שהיה קשור אליה עד מאוד נעלם יום אחד כשלפני שהוא נעלם הוא כותב להוריה מכתב: אני הולך ולנצח אני לא יחזור לבית הזה. לאחר מקרה זה לאלי היה … Continue reading

Posted in תיכון לילה | Leave a comment